Om ni kan tillverka vad ni vill i hela världen

Om ni kan tillverka vad ni vill i hela världen vad skulle ni göra då? En spindel, en gråsugga, ett hus, en bil, dig. Svarar barnen när pedagogen ställer frågan. Intresset för småkryp är stort och samtalsämnen kring dessa är ofta i fokus. Att småkryp är en sak som barnen kommer på att de vill tillverka faller sig ytterst naturligt.

Vi pratar om den 3D skrivare som kommer att flytta in på Grodan. Hur fungerar den och vad är det för material som används för att skapa? Barnens tankar är att den skriver saker, för det vet de att skrivare gör. Den vanliga skrivaren/kopiatorn är någonting som utforskas och undersöks i detalj för att förstå sig på dess olika funktioner. Att det inte är papper som skapar produkten i 3D skrivaren är inte helt självklart. Vi använder oss av youtube och tittar på filmer om 3D skrivare för att skapa oss en förståelse kring verktyget. Vi tittar och pausar för att samtala om våra funderingar, vi spolar tillbaka och tittar igen. Kan vi verkligen skapa vad som helst undrar barnen. Ja vi vet inte, det får vi undersöka svarar pedagogerna. Att inte veta alla svar känns bra, vi är på riktigt utforskande och lika vetgiriga som barnen. Våra tankar och funderingar bubblar precis som deras och snart får vi förhoppningsvis svar.

Skillnaden på 2D och 3D

För att förstärka förståelsen kring vad 3D betyder undersöker vi skillnaden mellan tvådimensionell och tredimensionell, detta gör vi bland annat genom att använda applikationen foldify. Barnen väljer form och utförande i applikationen, ett barn ville ha sig själv på bild och på så sätt skapades en avdelning med barnen tredimensionellt i papper. Vi arbetar med och visar på skillnaden genom att ha utskriften som representerar det tvådimensionella och den hopvikta figuren som representerar det tredimensionella. Att arbeta med att undersöka skillnaden på tvådimensionellt och tredimensionellt är rätt klurigt, vi arbetar utifrån barnens intresse för att på bästa sätt synliggöra denna skillnad.


Nu tar vi steget

Vi valde att kalla bloggen En resa mot framtiden fast det vi skriver om i allra högsta grad handlar om nutid. Vi pedagoger ska möta barnen i deras nu, utmana dem och ge dem adekvat utbildning kring det som sker runt omkring dem. Barnen växer upp i en värld full av olika digitala verktyg, detta är deras nutid men för många av oss pedagoger fortfarande framtid.

Vi kommer att dokumentera arbetet kring 3D skrivaren, vad händer när en grupp 2-3 åringar möter ett sådant verktyg. Vilka tankar som finns innan, under tiden och mot slutet av projektet. Vi pedagoger har ingen förkunskap kring skrivaren utan kastar oss ut i detta med samma nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen. Vi tänker att inget kan gå fel när vi undersöker detta tillsammans. Det ska bli en spännande resa som vi ser fram emot att dela med oss av.

Hur fick vi då tillgång till en 3D skrivare?

Vi fick höra att Michaela Sti hade en 3D skrivare och ställde frågan om det fanns intresse av att prova den i en barngrupp. Vi blev överlyckliga över svaret att ett sådant intresse fanns. Så efter att ha skrivit i detalj om vårt syfte, mål och våra tankar kring projektet så drog samarbetet med Michaela igång.

Framtiden kommer oavsett om vi pedagoger är beredda eller inte så nu tar vi steget….