Tanken blir till utskrift

Titta det blev en snurra, jag vill skriva ut den. Barnet har skapat en ritning i programmet gravity sketch på lärplattan. Vi beskrev i förra inlägget hur vi stötte på problem med att delarna befann sig långt ifrån varandra när vi arbetade i gravity sketch, vi ägnade mycket tid till att undersöka och utforska programmet och upptäckte att vi kunde markera de delar vi vill flytta och på så sätt dra dem till önskad plats.

Snurran

Vi arbetar enskilt med barnen medan bilden projekteras på väggen så att de andra barnen kan följa med i det arbete som pågår. Lager för lager byggs och tillslut stannar barnet upp, betraktar det som syns på skärmen och konstaterar att det har blivit en snurra. Barnet som skapar sin ritning har ingen plan utan tänker att hen får se vad det blir. Barnet gör de övriga uppmärksammade på vad som skapats och de andra barnen instämmer med att det är en snurra.

Snurran i programmet

Snurran med en vägg

Den utskrivna snurran

 

Bilen

Fler barn väljer att skapa en ritning och de här barnen tar sig an uppgiften med en plan för vad det är de ska skapa. Jag ska göra en bil. Barnet väljer olika former för att på så sätt bygga upp en bil utifrån den tanke som finns. Där sitter man och där kan man sitta. Barnet visar på skärmen hur hen tänker kring funktionerna för sin bil.

Bilen i programmet

Den utskrivna bilen

 

Rymdraketen

Ett annat barn vill göra en rymdraket och funderar på hur formen för denna ser ut, den är rak men bullig säger barnet och ritar själva kroppen för rymdraketen. Sen har den så här och så här, barnet visar i luften hur raketens vingar ser ut för att sedan göra dem på ritningen. Vi skickar ritningarna till skrivaren och startar utskrifterna.

Rymdraketen i programmet till skrivaren

Den utskrivna rymdraketen

När skrivaren arbetat färdigt finns där en rymdraket och en bil. Snurran blir en röra och vi provar olika sätt för att stabilisera den, en är att skapa en vägg runt snurran. Toppen blir bra men någonting med spetsen som den ska snurra på blir fel. Jag kanske har för många lager, tänker barnet


Ett plus i konstruktion

Jag skriver ut en tårta, vill du smaka? Vi fortsätter att undersöka skrivaren och den återkommer i många olika aktiviteter och lekar bland barnen.

Nytt material

Vad kan vi mer göra med skrivaren? Finns det någonting som vi kan tillverka som vi kan använda på ett lärande, utforskade sätt i verksamheten? Vi pedagoger funderar och kommer på en sak som vi skulle kunna tänka oss att utmana barnen med. De arbetar mycket med bygg och konstruktion i stort och smått så varför inte tillverka vårt eget material till den här miljön. Vi vill utmana dem med att bygga med sugrör och behöver då ett rätt dimensionerat plus för att detta ska fungera.

Arbetet startar

Vi samlar barnen vid lärplattan vars bild projekteras på väggen, vi berättar vår tanke kring materialet och frågar om det skulle vara intressant att försöka tillverka det. Utifrån barnens positiva respons sätter vi igång med att arbeta fram ett plus. Först använder vi oss av programmet gravity sketch men får inte till delarna rätt, de hamnar utanför varandra och vi förstår inte hur vi ska göra för att foga samman dessa. Hur vi än funderar och provar så befinner de sig en bit ifrån varandra.

Vårt plus i gravity sketch

 

Vårt plus i tinkercad

Vi byter program till tinkercad och tillverkar ett plus av två cylindrar. Här placeras de också ifrån varandra men vi kan enkelt se hur vi ska göra för att foga samman dem så att det blir ett plus. När de är sammanfogade och vi ska skriva ut ritningen kommer frågan om att föra över det till gravity sketch, vi gör det då vi vet hur vi får över det till 3D skrivaren därifrån. Vi mailar sedan ritningen så att vi kan skriva ut den på 3D skrivaren. Skrivaren startar och som alltid samlas barnen för att återkomma när skrivaren ger ifrån sig sin jag är färdig signal. Ja den är färdig vi har ett plus, utbrister barnen och vi plockar bort pluset från plattan i skrivaren. Vi ser direkt att det här är alldeles för stort för våra sugrör och barnen säger att vi får göra det mindre. Vi minskar måtten på modellen och startar en ny utskrift, den här gången är det alldeles för litet . Barnen brister i skratt när de tittar på de två utskrifter vi har och jämför dem med sugrören.

Vårt största och minsta plus

Vilka mått behöver vi

Vi hämtar ett måttband och tar måtten på sugrören för att få till en mer exakt storlek. Tillslut får vi rätt storlek och barnen trär på ett sugrör i varje ände. Vi vill kunna bygga mer uttrycker sig barnen, vi öppnar mappen med bilder på datorn och väljer det plus med rätt dimensioner och startar ytterligare utskrifter och ett arbete kring att konstruera fantasifulla verk uppstår.

Konstruktion med plus och sugrör

Fler kopplingar

Efter några dagar kommer barnen på att det blir väldigt platt när de bygger med sugrören. Det blir stort, brett och långt men de kan inte bygga högt. Hur ska vi göra då? Barnen visar med sugrören på ett plus hur de skulle vilja bygga och en ny ritning skapas. Vi gör på precis samma sätt och det är med spänning vi startar skrivaren för att skriva ut uppdateringen av vår modell. Någonting går fel i utskriften, skrivaren vill inte skriva ut den vågräta delen efter att den gjort den den lodräta, varför fungerar det inte undrar barnen och som så ofta i det här projektet har vi pedagoger inget svar men vi får ta reda på det tillsammans. Vi provar en annan utskrift, en där vi har 5 kopplingar, alltså en mer än på de vi redan har. Vi lyckas inte nu heller, det liggande pluset blir bra men den delen som ska stå upp blir hålig och alldeles för kort. Ånej vi får göra en ny igen, säger barnen.

Vårt plus med fem kopplingar

Trots alla motgångar kvarstår intresset för att skapa med och undersöka 3D skrivaren.

 


Kan vi skriva ut det här?

Olika idéer kring ritningar

Kan vi skriva ut det här? Undrar barnen som hämtat en pedagog till bygg och konstruktionsrummet. På golvet finns ett stort detaljerat bygge med många olika material. Ja vi kan försöka återskapa det i applikationen. Pedagog och barn fotograferar bygget för att ha kvar en ritning till utskriften. Pedagogen som tog bilden kommer på att det finns en applikation där man kan infoga en bild och skriva ut konturerna, det är värt ett försök. Bilden infogas men vilka konturer vi än väljer att fokusera på blir det inte riktigt som barnet tänkt sig. Vi lämnar den idén och barnet har nu tappat intresset för att skapa en ritning av sitt bygge och väljer att samtala om olika saker att kunna skriva ut i skrivaren. Kan vi göra vårt namn? Vill du skriva ut ditt namn undrar pedagogen. Nej vårt namn, Grodan. Vi öppnar lärplattan och väljer att arbeta i tinkercad där man kan skriva text och få den utskriven. Fler barn ansluter och är aktiva i processen. Vilka bokstäver behöver vi, vi tittar på namnet Grodan och identifierar de olika bokstäverna som formas till en bild på skärmen där vi kan se hur utskriften kommer att se ut. Vi mailar bilden till den dator som är kopplad till 3D skrivaren och en utskrift startas. När vi hör den nu välkända melodin skyndar barnen fram, lite förvånade när pedagogen plockar bort den lilla skylten med namnet Grodan. Vi tittade på datorns skärm och ser att vi tänkt helt fel gällande måtten. Stor eller liten spelar ingen roll, det är resan som räknas.

Barnen bearbetar sina kunskaper i skapandet

Titta vad vi har gjort. Barnen visar sina bilder där de arbetat med färgpennor och papper. Pedagogen sätter sig ner för att möta barnen på deras nivå och visa sitt genuina intresse. Barnen förklarar att de har ritat 3D skrivaren som skriver ut en blomma. -först den, sen kommer mer och mer och mer och ändrar lite där och sen är den klar. Genom sina bilder visar barnen de olika stegen i 3D skrivarens process. Vi har verkligen studerat skrivaren och sett hur den arbetar i olika steg med olika lager och det är just det som barnen tagit fasta på i deras bilder.

Bilden visar de olika stegen av en blomma som 3D skrivaren har gjort

En 3D skrivare som skriver en blomma