Steget till producent

Pippi, där Pippi
Ett av de yngsta barnen på Grodan har nu velat ta steget från att vara observatör till att bli producent i arbetet med att skapa en ritning i 3D-skrivaren. Barnet har funnits bredvid de barn som arbetet med ritprogrammen och observerat men när frågan kommit om hen vill arbeta med den så har barnet hela tiden svarat nej. Nu kommer barnet, hämtar pedagogen och ber om att få arbeta med det här. Vi startar ritprogrammet och barnet börjar välja olika former, Pippi säger barnet och pekar på skärmen. Är det Pippi? Frågar pedagogen varpå barnet nickar. Barnet drar ett streck som hamnar långt ifrån den stora formen. Nä inte där, säger barnet. Pedagogen visar hur man kan markera och flytta de olika delarna, barnet skrattar och vill att pedagogen ska hålla i handen medan delen flyttas över skärmen. Efter en stunds arbete känner sig barnet nöjd och pekar på 3D-skrivaren. Vi mailar ritningen till datorn vid skrivaren och en utskrift startas.

Ritningen av Pippi

Efter en timme spelar 3D-skrivaren sin melodi och Pippi är färdig. Vi tar loss modellen och barnet vänder och vrider på det som hen skapat för att sedan gå över till den kub vi har för att samla alla de utskrifter som gjorts och visar att Pippi ska placeras i den.

 

Den färdiga utskriften av Pippi

 

Ett tåg

Det är fler barn som nu vill ta steget till att bli producenter och en dag är det ett barn som vill skapa ett tåg. Hur gör man ett tåg? Vi väljer ett program där man fogar samman olika former, barnet börjar med att välja en kub och en cylinder som placeras intill varandra. En trappa behövs säger barnet och placerar ytterligare en form bredvid kuben. Barnet studerar sin ritning och utbrister att nej det blev hjul och nu måste jag ha fler hjul.

Ritningen av tåget

Fyra olika former placeras vid sidan av kuben och cylindern och ovanpå kuben placeras ytterligare en symbol för att spela rollen som skorsten. Vi startar utskriften som tar över två timmar. Fler barn kommer och går under processerna med utskrifterna.

Den färdiga modellen av tåget

 

En spindel

Ett annat barn bestämmer sig för att skapa en spindel. Kroppen formas genom att skapa två cylindrar, en för kroppen och en för huvudet. Ben, säger barnet och börjar dra streck från kroppen och ut över bilden. Medan barnet drar streck räknar hen tyst, vi pratar om hur många ben en spindel har och kommer fram till att den har 8 men barnet vill att hens ska ha 6 ben.

Ritningen av spindeln

När modellen är färdig skickas den till skrivaren och en utskrift är i full gång. Efter 45 minuter är den klar och när modellen tas bort från plattan och pedagogen tittar på den tappar hen modellen och lyckas få tag i den, fast inte i själva spindeln utan i en tråd som skapats i utskriften. Det är en spindel, den har ett nät utbrister barnen.

Den utskrivna spindeln

Kuben med våra utskrifter

Några tankar

Det är en stor nyfikenhet kring vad som kan tillverkas i 3D-skrivaren, vi får fortfarande hackiga utskrifter när vi använder vissa former i gravity sketch och varför vet vi inte. Barnen har under den tid som vi haft skrivaren skapat en relation till den där den är en naturlig del av den verksamhet som är på Grodan. Är det någonting vi behöver i verksamheten kommer ofta förslaget med att 3D-skrivaren kan ordna det. Här får vi förklarar att man inte får skriva ut vad som helst bara för att man kan. 3D-skrivaren spelar även en betydenade roll i barnens lekar, de bygger den av olika material och skapar olika utskrifter.


Du har för många lager

Vänta du har för många lager, kom jag ska visa. Barnet sitter framför den projekterade bilden av ett annat barns ritning och reser sig för att bidra med sitt stöd i processen.
Barnet syftar till att ritningen skapas med för många små delar som inte helt hänger ihop och använder sig av sina kunskaper från sin egen ritning som inte blev helt som hen tänkt sig på grund av samma sak. De börjar skapa tillsammans för att sedan radera ritningen och barnet som skapat med för många lager gör sedan sin egen ritning utifrån sina tankar fast nu på ett annat sätt, en grund med större delar.

Isormbo

Jag vill också göra en ritning, ett annat barn ansluter till den aktivitet som pågår och har en bestämd tanke med vad det ska bli. Olika former används och när barnet vrider runt sin bild och ser sin ritning i 3D format utbrister barnet, titta det blev ett isormbo. Ritningen skickas till datorn vid skrivaren och en utskrift startar, barnet lämnar inte skrivaren under de 30 minuter som den arbetar på isormboet. När skrivaren spelar den välkända melodin tillkallar barnet en pedagog som avlägsnar utskriften från plattformen. Jag kan göra en orm till hens bo säger ett annat barn och startar en process med att rita en orm som ska få bo i ormboet. Även den skickas till skrivaren men har inte blivit utskriven än så hur den utskriften blir får vi snart se.

Isormbo

Flygplanet

Barnen har många tankar och funderingar kring vad som kan skrivas ut med hjälp av 3D skrivaren, tillsammans ritar vi ett flygplan. Pedagogen sitter vid lärplattan och barnen samspelar vid den projekterade väggen. Hur ser ett flygplan ut? Den ska vara så här säger barnen och ritaren oval med fingret på väggen. Pedagogen gör en likadan i ritprogrammet, ja så precis. Sen har den vingar och en där bak. Pedagogen ritar vingar som hamnar fel i ritningen, hur gjorde vi nu för att få den rätt? Vingen markeras och kan på så sätt flyttas runt till önskad position på flygplanskroppen. När alla delar är ritade och placerade där barnen pekat, vänder och vrider vi på bilden för att granska den. Ja det är ett sånt vi menar. Vi skriver ut flygplanet och utskriften tar en stund så barnen väljer att komma och gå för att se hur arbetet fortskrider.

Barnen visar hur flygplanet ska se ut

Flygplanet

3D skrivarens roll

3D skrivaren har blivit en betydande del av verksamheten på Grodan, när nya personer kommer på besök är det en av de första saker som barnen visar och berättar om hur den fungerar och vilka utskrifter som gjorts. Vi ser att barnen i alla åldrar har en relation till skrivaren men som med så mycket annat finns det några som är extra intresserade och bidrar till att inspirera de övriga.