Du har för många lager

Vänta du har för många lager, kom jag ska visa. Barnet sitter framför den projekterade bilden av ett annat barns ritning och reser sig för att bidra med sitt stöd i processen.
Barnet syftar till att ritningen skapas med för många små delar som inte helt hänger ihop och använder sig av sina kunskaper från sin egen ritning som inte blev helt som hen tänkt sig på grund av samma sak. De börjar skapa tillsammans för att sedan radera ritningen och barnet som skapat med för många lager gör sedan sin egen ritning utifrån sina tankar fast nu på ett annat sätt, en grund med större delar.

Isormbo

Jag vill också göra en ritning, ett annat barn ansluter till den aktivitet som pågår och har en bestämd tanke med vad det ska bli. Olika former används och när barnet vrider runt sin bild och ser sin ritning i 3D format utbrister barnet, titta det blev ett isormbo. Ritningen skickas till datorn vid skrivaren och en utskrift startar, barnet lämnar inte skrivaren under de 30 minuter som den arbetar på isormboet. När skrivaren spelar den välkända melodin tillkallar barnet en pedagog som avlägsnar utskriften från plattformen. Jag kan göra en orm till hens bo säger ett annat barn och startar en process med att rita en orm som ska få bo i ormboet. Även den skickas till skrivaren men har inte blivit utskriven än så hur den utskriften blir får vi snart se.

Isormbo

Flygplanet

Barnen har många tankar och funderingar kring vad som kan skrivas ut med hjälp av 3D skrivaren, tillsammans ritar vi ett flygplan. Pedagogen sitter vid lärplattan och barnen samspelar vid den projekterade väggen. Hur ser ett flygplan ut? Den ska vara så här säger barnen och ritaren oval med fingret på väggen. Pedagogen gör en likadan i ritprogrammet, ja så precis. Sen har den vingar och en där bak. Pedagogen ritar vingar som hamnar fel i ritningen, hur gjorde vi nu för att få den rätt? Vingen markeras och kan på så sätt flyttas runt till önskad position på flygplanskroppen. När alla delar är ritade och placerade där barnen pekat, vänder och vrider vi på bilden för att granska den. Ja det är ett sånt vi menar. Vi skriver ut flygplanet och utskriften tar en stund så barnen väljer att komma och gå för att se hur arbetet fortskrider.

Barnen visar hur flygplanet ska se ut

Flygplanet

3D skrivarens roll

3D skrivaren har blivit en betydande del av verksamheten på Grodan, när nya personer kommer på besök är det en av de första saker som barnen visar och berättar om hur den fungerar och vilka utskrifter som gjorts. Vi ser att barnen i alla åldrar har en relation till skrivaren men som med så mycket annat finns det några som är extra intresserade och bidrar till att inspirera de övriga.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*