Jag vill också göra en bro

(mer…)


Vatten under bron

Nu vet jag att jag vill göra en bro, säger barnet och visar sin ritning av en bro som hen gjort med hjälp av ett byggmaterial. Barnet sätter sig vid lärplattan för att arbeta i tinkercad med sin modell som stöd. Hen bläddrar bland figurerna i menyn för att hitta en som passar i just den här konstruktionen. Jag behöver den här men lång, säger barnet och placerar en cylinderform på skärmen. Barn och pedagog hjälps åt med att få den storlek som barnet vill ha. När två cylindrar som agerar pelare är placerade där barnet vill ha dem blir nästa steg att hitta den liggande delen av konstruktionen. När den ska placeras blir det inte lika enkelt, den ska ju inte ligga på marken så hur får man den att hamn i luften? Man kan få den att flyga säger några barn som tidigare har gjort konstruktioner där former placerats på varandra. Formen markeras och barnet ser att en pil framträder på skärmen, vad händer om man drar i den? Barnet använder sig av pilen och formen börjar flytta sig fast hen får den inte dit hen vill och ber då pedagogen om stöd. Utifrån tydliga instruktioner placerar pedagogen formen där barnet vill ha den.

Konstruktion av bron med bygget som mall

Barnet studerar sin design fast hen känner sig inte helt nöjd, det saknas någonting. Barnet placerar en botten som bron står på men känner sig fortfarande inte helt klar. Vatten, det behövs vatten under bron säger barnet och funderar på vilken form som kan gestalta vattnet. Barnet väljer en klotformad figur som placeras under bron. Om just den formen valdes för att det var den som passade bäst eller för att den i ritprogrammet har färgen blå, den frågan förblir obesvarad. Nu känner sig barnet klar med designen och den skickas till skrivaren och utskriften startar. När skrivaren spelar sin melodi och bron plockas bort studeras den i detalj.

Den färdiga bron