Allt har ett slut och en ny början

Människor kommer och förundras över den maskin som står där på en bänk, på en förskola, med barn i 2,5-4 års ålder. Hur fungerar den? Kan barnen verkligen förstå detta? Ja, Varför skulle de inte göra det? Vad är det som säger att det är svårt och obegripligt för alla bara för att den vuxna anser att det är det? Vi valde att döpa bloggen till en resa mot framtiden för att det för många är en framtid att arbeta med en 3D skrivare, vi har märkt hur fort barnen gjort denna maskin till en del av sin vardag, hur fort de lär sig allt kring den. Att den står där och kan göra deras tanke till verklighet ter sig helt naturligt och det är verkligen spännande och helt otroligt att som pedagog tillsammans med barnen få uppleva den här resan mot framtiden. 

Barnen provar utan att fundera på om någonting kan gå fel med tekniken, här kan vi pedagoger lära mycket av barnen, arbeta mer här och nu och inte lägga fokus på de konsekvenser som eventuellt kan uppstå.

Under de månader som vi har haft tillgång till 3D skrivaren har barnen undersökt och utforskat allt kring dess olika funktioner och de program som vi valt att arbeta med. Barnen har haft tillgång till både skrivaren och programmen under hela sin dag på förskolan och på så sätt skapat sig ett förändrat kunnande kring dem. De har lärt sig hur designen ska skapas för att den ska fungera som utskrift, de stöttar varandra i arbetet och engagemanget är lika stort för både sina egna och andras utskrifter. Barnen använder sig av olika tillvägagångssätt i sitt arbete med att skapa, en del har ritningen i huvudet medan andra använder sig av mallar i form av olika material. Att få möjlighet att kunna göra sin ritning för att sedan få prova hur den håller i en tredimensionell modell borde vara en process som fler barn får vara en del av.

Vi kommer att fortsätta använda den här bloggen för att berätta om arbetet med olika digitala verktyg och förhållningssätt i stort. Till hösten kommer det nya barn till oss på Grodan, barn födda 2017, och en ny resa påbörjas