Är det en till skrivare?

Är det en till skrivare? Är det? Undrar två av barnen som står runt bordet. 

 

Kartongen med skrivaren

Ett paket bärs in på avdelningen och placeras på ett av borden. En del barn reflekterar inte över att ett paket levererats medan andras nyfiken väcks och de ansluter sig till de som står vid bordet. Fingrarna drar över en bild på utsidan av kartongen, vad är det där säger ett av barnen. Vi får se svarar pedagogerna och alla hjälps åt med att få bort tejpen så att kartongen kan öppnas. Vi viker undan flikarna och ett föremål omgivet av frigolit lyfts upp. Är det en till skrivare undrar de två barn som varit med i projektarbetet kring 3D skrivare under förra läsåret. Ja det är det svarar pedagogen varpå barnen utbrister ett långt

Vi ser något med frigolit runt sig

De nya barnen tittar undrande på föremålet som uppenbarar sig. De barn som varit med tidigare vänder sig mot bänken där den förra stod, där ska den vara säger de och pekar. Vi avlägsnar allt skyddsmaterial och ska börja undersöka hur skrivaren är uppbyggd och vilka delar som följer med. Fast just då sker det saker som gör att vi inte har möjlighet att fortsätta vårt utforskande, vi får placera skrivaren där barnen sagt och alla delar bredvid. Pedagogerna diskuterar huruvida det fanns en manual med eller inte och hittar den bland allt som följde med skrivaren. Skrivaren blir stående på bänken med en enorm dragningskraft för både barn och pedagoger. Vi jobbar med den imorgon säger pedagogen och barnen tittar länge på skrivaren.

Skrivaren

Efter en stund kommer barnen till pedagogen, den är inte inkopplad, det finns ingen sladd där, där och där. Barnet pekar mot uttaget på väggen och mot datorn som tidigare var kopplad till den förra skrivaren. De samtalar kring det och pedagogen förmedlar att arbetet får fortsätta imorgon. Barnet går iväg och börjar arbeta med andra saker. Efter en stund hamnar en bunt med papper i pedagogens knä, det är manualen till skrivaren. Du jobbar inte så jag kan inte jobba säger barnet och tittar på pedagogen. Läs den, jag ska läsa den jag lovar men inte just nu. Läs den i natt så vi kan jobba sen, säger barnet. När vårdnadshavarna kommer är det en av sakerna som barnen förmedlar kring dagen, vi har fått en till skrivare. 

Skillnaden mot förra gången är att då kom skrivaren färdigmonterad och vi fick en snabb genomgång kring hur den i stort fungerar. Nu får vi undersöka den från början genom att först montera den och förstå oss på alla delarnas funktion. För att det ska bli en bra lärande stund bestämde vi att vi inte ville hasta igenom monteringen utan låta det ta tid och skapa förståelse. Det ska bli spännande att se hur barnen skapar ett förändrat kunnande kring skrivaren, både hur de som tidigare mött en 3D skrivare fortsätter att utveckla sitt arbetssätt samt hur de nya barnen på avdelningen tar sig an detta nya verktyg.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Gun dockmormor

Gun dockmormor

Barnens reaktioner är så otroligt bra beskrivet. Jag ser dem framför mig. Kul att få vara delaktig.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*