Monster och bollar

Plötsligt kommer ett felmeddelande upp på skärmen.

På de modeller som vi tidigare skrivit ut behövs nu en annan dimension på munstycket, vi provar olika sätt att lösa detta men lyckas inte. Så med hjälp från en väldigt kunnig person får vi återigen igång skrivaren och kan skriva ut det monster som två barn har skapat.

Monstret

Vi startar skrivaren och följer processen, den här skrivaren spelar en melodi under hela den tid som den arbetar och när den är klar blir det inte lika tydligt som det var med den andra skrivaren som vi fick låna. Den håller utropar barnen när vi kommer in från att ha varit borta från avdelningen en stund. På plattan ser vi ben och armar till det monster som vi hoppas få se hela av om en stund. Sakta byggs delarna på och figuren framträder mer och mer.

7911F7DA-4BFF-41A8-A245-885BB7C5D25A

Efter någon timme har skrivaren avslutat och i den står monstret. Titta som vi ritade, säger barnen och tar loss utskriften från plattan. Monstret får sedan vara med i de olika miljöerna.

Välkända program

Jaaaa vi provar. Utbrister barnet när pedagogen visar lärplattan med applikationen gravity sketch, barnet har tidigare deltagit i det arbete med 3D skrivaren som pågick under förra läsåret och är bekant med programmet. Även vi pedagoger känner oss mer bekväma då den känns lättare att arbeta med än den applikation som vi nu använt, zyxmaker. Hur delarna ska flyttas och fogas samman känns inte helt enkelt fast vi behöver kanske bara arbeta lite mer med applikationen. Barnet tar lärplattan och börjar skapa sin figur, vi skickar ritningen till datorn som är kopplad till skrivaren och provar skriva ut den. Ja det fungerar, barnet studerar sin utskrift under den tid som skrivaren arbetar. Fler barn börjar använda och utforska applikationen även om det inte alltid resulterar i en utskrift. Man behöver få tid att undersöka och utforska.

Oj en boll

Barnet drar med fingrarna över skärmen på lärplattan, de streck som hen ritar bildar en fylld cirkel då de möts. Oj titta en boll säger barnet och gör fler lika dana cirklar som sitter fast på den första. Vi markerar det som skapats så att vi kan vända och vrida på den för att titta närmare på hur den ser ut i 3D. Där, där säger barnet och pekar på skrivaren. Ja, ska vi skriva ut den frågar pedagogen. När en annan pedagog kommer visar barnet vad hen skapat och pekar sedan på skrivaren. Har du gjort en ritning till skrivaren? Undrar pedagogen och barnet nickar. Vi skickar ritningen till skrivaren och utskriften startar, barnet kommer och går under tiden som skrivaren arbetar och hinner tyvärr gå hem för dagen innan utskriften är färdig. Nästa dag får barnet titta på sin utskrift, bollarna säger barnet och håller hårt i den.


Vi finns på Huddinge Visar

Den 29/10 är det dags för Huddinge Visar och vi finns på plats. Vi har valt att visa vårt projekt i form av en utställning där man som besökare får möjlighet att ta del av dokumentationer och barnens utskrifter samt själv få chans att prova de olika program som vi använt oss av. Skrivaren och 3D pennan kommer givetvis finnas på plats.

Vi kommer även visa andra delar av vår digitala verksamhet.

Hoppas vi ses.


Äntligen fungerar den

Vi ställdes inför ett problem med skrivaren, vi fick inte igång den. Inte själva programmen att skapa utan själva skrivaren. Det visade sig vara en så enkel sak som fel programvara, men nu kan vi äntligen starta utskrifter. 

Ja, utropar barnen som skapat en figur i ritprogrammet, vi infogar den i utskriftsprogrammet och skrivaren börjar arbeta. När skrivaren börjar arbeta upptäcker vi att sikten skyms av en ramp som sitter i fronten, barnen ställer sig på tå för att kunna se men då upptäcker vi att vi bara ser själva skrivararmen. Vi hukar oss och på så sätt får vi en skymt av det arbete som sker på plattan i skrivaren.

Plötsligt lossnar allt och blir trassligt, ånej utbrister barnen. När utskriften går från benen till kroppen på figuren är det någonting som händer, vi tittar på ritningen igen men kan inte se att någonting är fel. Vi startar utskriften igen och den här gången ser vi hur benen skapas och barnen ter sig glada över att det inte trasslar och vi hoppas få möjlighet att hålla figuren i vår hand. Det blir inte så. När skrivaren arbetat på kroppen en stund knäcks ett av benen och allt börjar snurra runt, vi får titta på ritningen igen för att kunna se hur vi ska kunna få deras figur att kunna bli utskriven. 

Jag vill göra en boll säger ett barn och placerar en cirkel i ritprogrammet. Vi startar en utskrift men även här börjar det trassla, alla tittar förvånat på det som händer och vi pedagoger fylls av frustration över att även denna utskrift blir fel trots att allt är en och samma form. Vi kunde förstå det i den figur där barnen fogat samman flera olika delar men inte nu. Vi avvaktar en stund och bestämmer tillsammans med barnen att starta en till utskrift. Den här gången fungerar skrivaren och vi får en boll att hålla i våra händer.

Till vår glädje upptäcker vi att den ramp som skymmer sikten följer med upp när skrivaren arbetar vilket medför att vi kan se och studera hur den arbetar med våra utskrifter