Filmskapande och källkritik

Figurerna flyttas steg för steg för att de ska hamna precis där barnet vill ha dem i sin berättelse. Vi arbetar med applikationen iMotion, där knapptryck och flyttande av figurer enkelt skapar en film. Barnen undersöker applikationens olika funktioner, vad händer när vi trycker på de olika knapparna? Vi undersöker och arbetar tillsammans och de barn som tidigare har arbetat med applikationen får möjlighet att stötta och förmedla sina kunskaper. Beroende på vilket syftet är med användandet av applikationen så används antingen en grön bakgrund eller den bakgrund som finns för platsen där lärplattan blir placerad. När berättelser skapats med grön bakgrund infogar vi den i green screen applikationen för att arbetar vidare med den. Genom att använda en grön bakgrund möjliggör det att infoga vilken bakgrund man vill i sin berättelse men vad ska det vara för bild? Vi har pratat om att vi inte kan använda vilka bilder som helst bara för att de finns på internet så barnet väljer att ta en egen bild med kameran på lärplattan och infogar den.

Som så många gånger tidigare ser vi den positiva effekten av att ett material presenteras inbjudande och finns tillgängligt hela dagarna, vi har arrangerat för en station kring arbetet med green screen och skapande av digitala berättelser. Barnen observerar och börjar mer och mer arbeta med den digitala berättelsens olika tekniker. Utforskar hur de olika applikationerna fungerar, vad händer när man trycker på de olika ikonerna. En del saker väljer barnen att spara medan andra raderas och nytt utforskande startar. Att processen är det viktiga och inte det som produceras är väldigt tydligt då barnen ofta väljer att inte spara bara för att spara utan de vill prova och experimentera, skaffa sig ett utvecklat kunnande kring programmen.

Att arbeta med green screen är för oss även ett sätt att arbeta med källkritik, är allt som vi ser sant och får vi använda vilka bilder vi vill bara för att det finns tillgängligt. Vi arbetar med att lägga grunden för att tänka källkritiskt, en grund som genom åren får fortsätta att utvecklas.

Att kunna berätta med stöd av olika tekniker är en förmån för barn av idag. Att skapa sin egen film eller digitala saga, att få en analog berättelse bunden till en bok att läsa eller en bild att samtala kring. Vi utmanar barnen i arbetet med att uttrycka sig på olika sätt med olika hjälpmedel, från att rita med papper och penna till att skapa med applikationen imotion och green screen by do inc.

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*