Ett tecken för båt och processen är igång

Barnet visar med tecken att hen vill göra en båt, pedagogen bekräftar med det verbala språket att det är en båt barnet vill skapa och barnet nickar. Programmet XYZmaker startas och barnet börjar skrolla i menyn med olika former.

Hur ser en båt ut? Vi funderar en stund och barnet visar olika delar med sina händer och letar efter dessa i menyn. Efter en stund hittar hen delarna som stämmer med barnets tanke. När första delen placeras ser det inte ut som barnet tänkt sig, figuren står upp men båten ska ligga ner. Hur gör vi då? Vi undersöker de olika funktionerna och hittar en ikon där vi kan flytta och rotera de olika delarna. Efter ett tag har figuren placerats vågrätt på skärmen och barnet börjar leta efter nästa del till sin konstruktion. Nu väljer barnet en mer konformad figur som ska representera fören på båten. Vart tog den vägen? På skärmen finns nu bara en stor klump då den nya delen placerats i den andra. Hur ska vi få bort den därifrån? Barnet pekar på skärmen och försöker dra bort den men inget händer. Vi markerar ikonen som ser ut som att den gör det möjligt att flytta saker. Ja säger barnet och kan nu börja flytta delen dit hen vill att den ska vara. Även den här är lodrät men nu vet vi hur vi ska göra för att få den vågrät. Barnet snurrar på figuren och drar den mot den andra så att de fogas samman. Hen snurrar på bilden för att få en överblick och pedagogen kan utifrån barnets min tolka att det inte är helt som barnet tänkt. Behövs något mer undra pedagogen. Barnet nickar och pekar längst bak på båten och visar med händerna att någonting ska ligga tvärs över. Barnet skrollar i menyn igen och väljer tillslut samma cylinderform som hen valt för den första delen. Den placeras liggandes längst bak och nu känner sig barnet klar med sin konstruktion. Vi skickar ritningen till datorn som är kopplad till skrivaren och utskriften startas. Barnet står en lång stund och studerar utskriften för att se så att det inte trasslar, när utskriften går som planerat lämnar barnet sin plats och kommer och går under tiden som skrivaren arbetar.