Och nu är den liten. Ett utforskande av applikationen PuppetPals

Oj titta, den är stor säger barnet och drar med tumme och pekfinger över skärmen för att göra figuren som syns där större.

Och nu är den liten, säger barnet och visar pedagogen att hen har dragit ihop fingrarna så långt mot varandra att figuren nästan inte syns på skärmen.

Barnet arbetar med applikationen PuppetPals, en applikation där barnen kan skapa med berättande och filmskapande. Vi undersöker applikationens olika funktioner, hur fungerar de olika bakgrunderna och vad kan man göra med figurerna? Fler barn ansluter till aktiviteten. De dubbelklickar på en figur, vad hände? frågar barnen och tittar på skärmen. Figuren vände på sig. Barnen klickar på figuren igen och ser att den vänder tillbaka till den position som den hade från början.

Barnen använder sig av bakåt knappen så att de kommer tillbaka till den sida där man gör sina val av figurer och bakgrunder. Den, säger ett barn och pekar på en figur och en grön bock syns intill figuren. Barnen tittar på bocken och på pedagogen, de trycker på figuren igen och upptäcker att bocken försvinner. Pedagogen visar att när det markeras med en grön bock är figuren vald och kan användas i skapandet. Figurer och bakgrunder markeras med gröna bockar och på skärmen syns återgiven själva ”scenen” för berättande. Vad är det? Barnet pekar på några tofsar som syns uppe i högra hörnet på skärmen, de pekar på en av tofsarna, dras neråt och en annan bakgrund framträder, barnen växlar mellan de olika bakgrunderna och vi skapar oss en förståelse för att det antal tofsar som syns är helt beroende på hur många bakgrunder barnen väljer att använda sig av.

Under en stund sitter barnen och rör figurerna över skärmen och drar i tofsarna så att det växlas mellan valda bakgrunder. En röd cirkel lyser överst på skärmen, barnen trycker på den och sen på den kvadrat som nu syns på den plats cirkeln var på, det är en stoppknapp som kommer fram. Tillsammans undersöks knapparnas olika funktion och barnen upptäcker att efter att ha tryckt på den röda cirkeln spelas en film in. Barnen startar en inspelning och när den avslutas spelas filmen upp, när barnen hör sig själva tittar de på varandra och brister ut i skratt.

Barnen arbetar med applikationen på olika sätt utifrån sina förutsättningar. 

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Gun wahlberg

Gun wahlberg

Åh! Vad jag önskar att jag var ett litet barn på Grodan. Då hade jag fått vara med på "resan mot framtiden" Ni pedagoger är fantastiska! Så roligt när ni beskriver barnens reflektioner.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*