Genom digitalitet skapas kunskap om problemlösning som används analogt

Vi har genom den digitala tekniken arbetat mycket med programmering och problemlösning. Vi utmanar barnen med att hitta den felande länken i en 3D utskrift som trasslar och se hur olika delar ska fogas samman för att en programmering ska fungera. Hur använder vi dessa kunskaper i den analoga verksamheten? I vårt projekt på Grodan ligger fokus på flygplan, Vi har under flera månader studerat flygplan genom att använda olika sökmotorer, böcker och bilder. Vi ser hur barnens kunskaper utvecklas och blir mer detaljrikt. Ofta skapas flygplan med 3D pennan, i 3D skrivaren och med olika konstruktionsmaterial men en dag kommer idén om att göra ett stort flygplan som vi kan använda i leken för lekens skull och i lärande aktiviteter planerade av oss pedagoger. Vi börjar studera det som vi tidigare skapat kring flygplan och lyfta all fakta och kunskap som vi har utvecklat ett kunnande utifrån. En byggarbetsplats ute på gården upprättas, men vad ska vi använda oss av? Vi hittar lastpallar och annat material. Vi reflekterar kring materialen vi hittat, hur kan vi använda dessa? Vi placerar ut lastpallarna på platsen, vi behöver en kropp och vingar. När vi studerar hur pallarna placerats är vi av uppfattningen att det ser ut som ett flygplan.

Nu behöver delarna fogas samman, barnen som tidigare introducerats för verktyg som hammare, såg och spik föreslår att det är det vi ska hämta. Under hela konstruktionen vänder vrider och funderar vi tillsammans kring hur vi ska göra, när det inte blir som vi tänkt använder vi samma tillvägagångssätt som med det digitala arbetet, vi följer leden för att hitta det ställe som gör att det inte riktigt fungerar och undersöker hur vi kan göra istället så att det ska fungera. Barnen stöttar varandra och de får tiden som just en specifik person behöver för att fundera och förmedla.

Vi provar olika tankar för att komma fram till det som fungerar bäst för vår konstruktion, delar och material byts ut utifrån de hinder vi stöter på. Utifrån barnens tankar och kunskaper tar ett flygplan form med vingar, stolar, ja nästan allt.

Genom att vi arbetat väldigt aktivt med olika problemlösningar digitalt ser vi att barnen med lätthet tar sig an detta även i det analoga arbetet. Att det är naturligt att fundera, vända, vrida och inte nöja sig med att det bara är. 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*