I undervisningen blir applikationen pedagogisk.

På väggen syns en bild med olika muttrar och band. Vi ser hur delarna förflyttas för att antingen fastna eller slungas tillbaka. Vid lärplattan sitter några barn och arbetar med problemlösning.

De arbetar med en applikation där olika delar ska fogas samman till en konstruktion som möjliggör för figuren på skärmen att till exempel ta sig från en plats till en annan. Det är mycket att fundera kring utifrån hur delarna ska placeras, det finns fler delar än ställen att placera dem på så det är inte självklart vilka som behövs för just den specifika konstruktionen. Vid väggen står fler barn och stöttar de som befinner sig vid lärplattan, de visar hur delarna kan tänkas bli placerade. Titta, den. Säger ett barn och sträcker på sig för att visa var ett kugghjul kan sitta. Barnen vid lärplattan drar kugghjulet mot platsen och den passar.

Vi ser mycket samarbete både i den analoga verksamheten och i den digitala kring olika applikationer och att vara den som fysiskt förflyttar sakerna är inte så viktigt. Lärplattan speglas alltid på väggen via en projektor för att på så sätt möjliggöra för fler att delta.

De digitala verktygen på avdelningen finns framme att användas som allt annat material, de introduceras väl med genomtänkta syften och användningsområden. Vi pedagoger är nyfiket närvarande i arbetet och sätter ord på det lärande som sker. Det är inte applikationen eller verktyget i sig som är pedagogiskt utan den blir det utifrån de tankar och sätt att använda dem på i undervisningen ledd av oss vuxna.