Programmera med Blue-Bot

Roboten, en Blue-Bot rör sig över golvet och barnen sitter med spänd förväntan, stannar den på den ruta som vi i förväg bestämt?

Att arbeta med att programmera den fysiska roboten skapar en tydlighet i arbetet då det på en gång blir ett resultat. Genom de knapptryck som blir robotens kommando får vi direkt svar på om vi programmerat rätt eller fel. Vi kan även tydligt upptäcka var koden brister och arbeta med hur vi ska lösa det.

Hos oss på Förskolan Lövsångaren finns många goda exempel på hur man kan arbeta med programmering av blue-bot. En del grupper har arbetat med programmering ett bra tag och kunnat fördjupa sina kunskaper medan andra precis börjat upptäcka och utforska tillsammans med barnen. En resa som är fylld av problemlösning och lärande. Vi har upptäckt att kakelplattor i storlek 15×15 är lika stor som ett steg för roboten. Med hjälp av kakelplattor skapar barnen olika banor som roboten ska ta sig fram över, ibland kan det komma ett hinder och då behöver man fundera på hur man ska ta sig förbi det. Antingen skapar man banan till sig själv eller till ett annat barn som får till uppgift att få roboten att röra sig genom den. 

Genom att räkna med kapplastavar hur långt ett steg är skapas banor av olika modell och svårighetsgrad. Det blir inte exakta steg med kapplastavarna så ibland behöver roboten Röra sig för att skapandet ska kunna fortsätta, var kan svängen komma och hur många stavar behövs där? Ibland blir det inte riktigt som vi tänkt och då behöver vi räkna och fundera på nytt. Även sudd används för att skapa olika banor till roboten och då med samma tillvägagångssätt som med kapplastavarna. 

Att arbeta med rutnät gör flera grupper. Antingen räknar man stegen till den ruta som man i förväg bestämt att roboten ska ta sig till eller så placerar man ut bilder och arbetar utifrån det. Att arbeta med färger i rutnätet är ett annat exempel, att sedan kombinera det med en tärning med samma färger skapar ytterligare ett moment. Tärningen slås och den färg som visas är dit roboten ska ta sig på rutnätet. 

 

För att skapa sig en förståelse för själva roboten får barnen arbeta med att trycka på knapparna och upptäcka att det knapptryck man just gjorde skickar signalen till roboten att röra på sig. Vilken pil är vilken riktning och hur ska den programmeras om den står bakochfram? Det är många saker att fundera över och förstå sig på. Vi pedagoger behöver arbeta för att skapa möjlighet för att ett lärande ska ske, barnen behöver få tid på sig att undersöka och utforska och inte känna att det är dags att lämna över till någon annan för att tiden är slut eller för att alla ska få göra. Med ett genomtänkt arbetssätt blir det en likvärdig utbildning för alla barn.  

När barnen börjar på förskolan i en yngrebarnsgrupp arbetar vi för att lägga grunden för ett fortsatt lärande så att de sedan kan utmanas vidare och fortsätta utveckla sin förståelse och kunskap under alla de år de befinner sig på förskolan.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Gun Wahlberg

Gun Wahlberg

Jag är så fascinerad över vilken resa till framtiden barnen på Grodan får vara med om. Önskar att jag var ett litet barn och fick vara med. Ni pedagoger är fantastiska och beskriver resan så fantastiskt bra. TACK !

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*