Att lära med stöd av iMotion

Vi vill lägga grunden för det digitala lärandet och bygger upp verksamheten där detta är en naturlig del av det. Barnen som går på Grodan just nu är alla födda 2017-2018 och är de yngsta på förskolan. 

Vi arbetar med iMotion, en applikation där olika bildsekvenser sätts samman och skapar en film. Tillsammans med barnen undersöker vi applikationen, hur alla knappar fungerar och hur kameran fungerar. Själva kameran undersöker barnen vid fler tillfällen då de tar olika bilder som de finner intressanta i deras omgivning. 

Vi har en station på avdelningen där en lärplatta står med applikationen iMotion igång. Vi låser alltid applikationen med guidad åtkomst så att det barn som arbetar inte blir avbrutet på grund av att någon trycker på hemknappen. Vi vill att det ska vara möjligt för barnen att skapa när de vill och inte bara när vi pedagoger arrangerar för det. Genom att verktygen alltid står där ser vi hur barnens kunskaper växer och hur de som först observerar börjar ta för sig och utveckla sin kunskap. Vi ser hur barnen arbetar både tillsammans och enskilt i det här skapandet. 

Några barn som har arbetat mer med iMotion skapar med stöd av olika figurer och fordon medan andra barn står bredvid och observerar. När barnen känner sig klara och lämnar stationen ansluter de som observerat. Ett barn plockar fram olika fordon och ställer upp dem bakom lärplattan, men bilen syns inte på skärmen. Barnet tar upp bilen och tittar på den, skakar lite lätt på huvudet för att sedan ställa tillbaka den på samma plats, men bilen syns fortfarande inte på lärplattans skärm. 

Nu tittar barnet på pedagogen som tolkar att hen vill ha hjälp. Tillsammans undersöker de hur bilen ska stå för att lärplattans kamera ska fånga den och plötsligt dyker den upp på skärmen. Barnet skrattar och klappar händer för att sedan börja ta bilder genom att trycka på skärmen. Barnet flyttar bilen en liten bit för varje bild som tas och när hen är färdig avslutas arbetet och alla bilder sätts samman till en film. Barnet tittar på det som hen skapat flera gånger och tillsammans med pedagogen reflekteras det kring själva processen och vad som händer på bilderna. Vart är bilen på väg etcetera.

Vi undersöker var kameran på lärplattan sitter och var den fångar upp föremålen. De får inte vara för nära lärplattan och inte heller för långt ut på sidorna för där kan kameran inte se dem. Det är viktigt att få förståelse för själva verktygen och inte bara de program som vi arbetar med, som här med hur kameran fångar upp föremålen med linsen och på vilket avstånd de kan befinna sig på. Att ha materialet framme så att arbetet kan pågå hela tiden är en förutsättning för att ett lärande ska ske. 

Genom att arbeta med green-screen övar vi oss på att tänka källkritiskt, kan vi tro på det som har hänt, befann vi eller föremålet sig på just den här platsen. Vi får även in frågeställning kring upphovsrätt, får vi använda vilka bilder som helst bara för att de finns tillgängliga på internet.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*