Skapande med Blue-Bot

Vi arbetar med att programmera vår blue-bot, räknar steg och undersöker hur den rör sig utifrån våra olika kommandon. Tänk om vi kunde se hur den går, vi funderar en stund och kommer på idén att vi kan fästa pennor på den och se om den  ritar robotens väg.

Barnen hämtar färgpennor och vi provar att ställa en i det hål vi ser baktill på roboten men det fungerar inte, dels för att den ramlar och dels för att udden inte når ner till pappret genom hålet. Hur ska vi då göra, barnen som är vana vid att arbeta med limpistolen föreslår det. Om vi använder limpistol kommer pennorna sitta fast där jämt och det vill vi ju inte. Vi tittar i hyllan och hittar tejpen, den kanske fungerar. Vi placerar pennorna på robotens sidor och fäster dem med tejp.

Roboten programmeras och vi är spända på att se vad som händer när den börjar röra på sig, hur kommer det se ut? När roboten gått några steg tittar alla på varandra, pappret är tomt. Varför? Vi undersöker och funderar, kan det vara så att trycket av pennorna är för svagt. Finns det andra pennor vi kan använda? Barnen hämtar tuschpennor och vi fäster dem på samma sätt som de andra.

Jaaaa hörs från barnen när roboten förflyttar sig och linjer från pennorna syns. Framför oss uppstår ett mönster utifrån de kommandon vi ger roboten och vi kan följa programmeringen i skapandet och upptäcka hur roboten förflyttar sig. Utifrån det mönster som roboten skapar uppstår ett samtal där vi följer programmeringen steg för steg.